luni, 7 februarie 2011

Proiect Trofeul Dascălilor, Editia I 2010-2011

CONCURSUL  JUDEŢEAN
TROFEUL  DASCĂLILOR
EDIŢIA I
2010 – 2011

GALA TROFEUL DASCALILOR VA AVEA LOC
IN DATA DE 
2 APRILE 2011 LA HOTEL ARO PALACE   

 
PARTENER OFICIAL:
                         


INSPECTORATUL ŞCOLAR
AL JUDEŢULUI BRAŞOV
Inspector general: Agache Dorel
Inspector pentru proiecte şi programe: Cioceanu  Silviana
Inspector  înv. preşcolar: Necula Gabriela
Inspector  înv. primar: Zugravu Mihaela
     
INIŢIATOR ŞI COORDONATOR:    Director,  Racu Adriana  
RESPONSBILI PROIECT:
 • Prof. Cucu Ramona
 • Prof. Dărăbăneanu Raluca
 • Ed. Dumitru Adriana
 • Inst. Mateșan Ildiko – Eva
 • Inst. Măciucă Ionela
 • Prof. Munteanu Liliana
 • Prof. Nahoi Monica
 • Ed. Nistor Anca – Elena
 • Ed. Pascu Andreea
 • Prof. Popescu Roxana
 • Înv. Zirină Marilena 
 •  
Parteneri în proiect:
                       HOTEL ARO PALACE BRAŞOV
     CONSILIUL JUDEŢEAN BRAŞOV
    REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI    
    SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
    Concursul este organizat şi desfăşurat de Fundatia „Îngerasul Meu“ Brasov (denumită în continuare „Organizator“), înscrisă în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor nr. 6/02.12.2008, Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.): 24889246, cu sediul în Brasov, Bld. 15 Noiembrie Nr. 68.
    Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial“). Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public prin vizitarea site-ului www.FundatiaIngerasulMeu.ro și http://fundatia-ingerasul-meu.blogspot.com   
     SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
    Concursul este organizat şi se desfăşoară în judeţul Braşov.  
     SECŢIUNEA 3. TEMA CONCURSULUI
                Cadrele didactice vor elabora un proiect format ppt., cuprinzând maxim 10 slide-uri, cu tema Copiii, îngeri pe pământ, prin care să prezinte un proiect educaţional desfăşurat cu copiii.
     SECŢIUNEA 4. DURATA CONCURSULUI
    Concursul a fost lansat în aprilie 2010 şi va dura până în martie 2011. Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Perioada de evaluare de către Comisia de evaluare va fi în perioada ianuarie 2011 – martie 2011. Cadrele didactice înscrise în concurs vor fi promovate în cadrul emisiunii „Dar din suflet“ şi „ Tortul de ciocolată“ de la Televiziunea Mix2TV, pe site-ul www.FundatiaIngerasulMeu.ro și pe blogul Fundaţiei „Îngerașul Meu“ Brașov:  http://fundatia-ingerasul-meu.blogspot.com
     SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
    Toţi cei care doresc să se înscrie pentru „Trofeul Dascălilor“, în perioada aprilie – decembrie 2010 vor completa o fişă de înscriere, disponibilă în cadrul fundaţiei, vor depune în format ppt un proiect pe care l-au desfăşurat cu elevii lor în decursul activităţii  la catedră şi a avut impact la nivelul şcolii sau comunitătii. În prima parte a proiectului se va realiza o scurtă prezentare a cadrului didactic, apoi se prezintă descrierea proiectului. De asemenea, se vor ataşa şi materiale realizate în cadrul proiectului care să susţină conţinutul acestuia. 
    În cadrul proiectului toate cadrele didactice vor beneficia de:
    -        promovarea în cadrul emisiunilor TV;
    -        promovarea pe site-ul Fundaţiei (poză+motivaţie);
    -        oferirea unei diplome de participare;
    -        expunerea proiectului în cadrul Fundaţiei;
    -        apariţia în Broşura Evenimentului;
    -        participarea gratuită la Carnavalul Dascălilor.
    După depunerea fişei de înscriere se va semna Regulamentul Oficial al concursului.
    SECŢIUNEA 6. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR
    Juriul (numit în continuare Comisia de Evaluare) va evalua materialele înscrise în concurs în intervalul ianuarie 2011 – martie 2011. Cadrele didactice înscrise în concurs vor fi promovate în cadrul emisiunii „Dar din suflet“. Premiul „Trofeul Dascălilor“ va fi decernat în cadrul evenimentului „Carnavalul Dascălilor“, în data de 26 martie 2011.
    Toţi membrii Comisiei de Evaluare vor da şi vor semna o declaraţie pe propria răspundere prin care se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor privind desfăşurarea evaluării şi alegerea câştigătorilor până la anunţarea oficială a acestora în data de 26 martie 2011.
    SECŢIUNEA 7. RESPONSABILITATE
    Prin participarea la concurs, toţi participanţii şi câştigătorii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi a câştigătorilor. 
      SECŢIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE
    Concursul este deschis participării tuturor dascălilor (de la învătământul prescolar până la cel liceal) cu domiciliul / reşedinţa în județul Braşov, cu excepţia membrilor Fundatiei „Îngeraşul Meu“ şi ai juriului, precum şi a membrilor familiilor tuturor acestora (copii, fraţi / surori, soţ / soţie, rude). Înmânarea premiului va fi un eveniment public. Participarea la concurs constituie acordul ca numele câştigătorului, fotografiile lor și materialele produse conform cerințelor să poată fi făcute publice şi utilizate gratuit în materiale audio, foto şi video de către Organizator. Câştigătorii tuturor premiilor (Premiul III , Premiul II şi Marele Trofeu ) sunt de acord să semneze o declaraţie scrisă cu acest efect aşa cum o cere Organizatorul. În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi a participanţilor, precum şi câştigul acordat în cadrul acestui concurs. Lista participanţilor va fi afişată pe site-ul www.FundatiaIngerasulMeu.ro şi pe blogul Fundaţiei „Îngerașul meu“: http://fundatia-ingerasul-meu.blogspot.com, în conformitate cu prevederile Secţiunii 5 a prezentului Regulament Oficial. 
     SECŢIUNEA 9. ACORDAREA PREMIILOR
    În baza evaluării proiectelor de către Comisia de Evaluare ( numită în continuare JURIU ) se vor alege trei câştigători , reprezentând locul 3 , locul 2  şi locul I – Marele Trofeu. Căştigătorii vor primi premii din partea Fundaţiei şi a sponsorilor si se vor implica în promovarea şi derularea Ediţiei a II-a a Trofeului Dascălilor.
     SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI
    Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul concurs.
     SECŢIUNEA 11. LITIGII
    Eventualele litigii aparute între Organizator şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
    SECŢIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL
    Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toţi accesând site-ul www.FundatiaÎngerasulMeu.ro. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să trimiteţi un mail la  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualizFundatiaIngerasulMeu@yahoo.comși pe http://fundatia-ingerasul-meu.blogspot.com
    Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.
    CRITERII DE EVALUARE
    Criteriile de evaluare propuse de Organizator sunt:
    -         respectarea temei stabilite în prezentul proiect;
    -         respectarea cerințelor proiectului:
    a)      încadrarea în timp (aprilie 2010 – decembrie 2010);
    b)      numărul de slide-uri (maxim 10 slide-uri);
    c)      însoțirea proiectului cu materiale doveditoare
    -         corectitudinea întocmirii portofoliului;
    -         originalitatea materialului şi a prezentării;
    -         impactul proiectului în comunitate.
     PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI
    I.         Înscrierea concurenţilor                aprilie 2010 – decembrie 2010
    II.       Promovarea dascălilor în cadrul emisiunilor „Dar din suflet“ şi „Tortul de ciocolată“,   Mix2 TV și acordarea unei diplome de participare       ianuarie 2011 – martie 2011
    III.     Promovarea pe site-ul www.FundatiaIngerasulMeu.ro şi pe blogul http://fundatia-ingerasul-meu.blogspot.com
    IV.     Expunerea proiectului în cadrul Fundației „Îngerașul Meu V. Apariția în Broșura Evenimentului 
    VI.     Perioada de evaluare a mapelor de către Comisia de Evaluare
    ianuarie – martie 201
    VI.     Acordarea trofeului în cadrul evenimentului „Carnavalul dascălilor“
    26 martie 2011
    PARTICITANŢII LA CONCURSUL JUDEŢEAN "TROFEUL DASCĂLULUI" EDIŢIA I 
    2010-2011
    Educatoare: Ciobotaru Mihaela
    Grădiniţa PP Nr. 36, Braşov
    Vechime în învăţământ: 15 ani
    Grad didactic I
     
    Educatoare: Mita Mariana
     Grădiniţa Nr. 3, Zărneşti, jud. Braşov
    Vechime în învăţământ: 32 ani
    Grad didactic I
    Educatoare: Jondre Lia Alexandra
    Grădiniţa Nr. 6, Braşov
    Vechime în învăţământ: 5 ani
    Grad didactic Definitiv
    Educatoare: Todor Margareta Elena
    Grădiniţa Nr. 26, Braşov
    Vechime în învăţământ: 35 ani
    Grad didactic I
    Educatoare: Nina Anichitoaei
      Grădiniţa Nr. 6, Braşov
    Vechime în învăţământ: 33 ani
    Grad didactic Definitiv
    Profesor-Educator: Vărgău Raluca 
     Gradiniţa Podu-Olt, jud. Braşov
    Vechime în învăţământ: 10 ani
    Grad didactic II
    Profesor: Pralea Viorica
     Şcoala Generală Nr. 3, "Gheorghe Lazăr", Braşov
    Vechime în învăţământ: 30 ani
    Grad didactic I
    Institutor: Boboia Angela
     Şcoala Generală Dăişoara, Jud. Braşov
    Vechime în învăţământ: 16 ani
    Grad didactic Definitiv
     
     Educatoare: Moldovanu Loredana
    Grădiniţa Nr. 1, Codlea, jud. Braşov
    Vechime în învăţământ: 3 ani
    Grad didactic Definitiv
    Profesor pentru învăţământul primar: Dobrescu Eugenia
    Şcoala Generală Nr. 4, Braşov
    Vechime în învăţământ: 33 ani
    Grad didactic I
    Profesor învăţământ primar: Dobrin Monica Laura
     Şcoala Generală Nr. 3, "Gheorghe Lazăr", Braşov
     Vechime în învăţământ: 22 ani
    Grad didactic I
    Profesor: Mariana Stoica
    Şcoala Generală Nr. 14, Braşov
    Vechime în învăţământ: 9 ani
    Grad didactic II
     
    Profesor pedagogie preşcolară şi şcolară: Bran Craciun Elen-Mary
    Grădiniţa PP Nr. 26, Braşov
    Vechime în învăţământ: 4 ani
    Grad didactic Definitiv
       
    Institutor: Grădinar Daniela       
      Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă şi Recuperare Hipoacuzi Brasov
    Vechime în învăţământ: 10 ani
    Grad didactic II
    Profesor învăţământ primar: Cornea Roxana Carmen
    Şcoala Generală Nr. 4, Braşov
     Vechime în învăţământ: 30 ani
    Grad didactic I
    Educatoare: Vilcoci Ioana Delia
     Grădiniţa PP Nr. 26, Braşov
    Vechime în învăţământ: 2 ani
    Profesor: Mihăilă Sebastian
     Liceul Teoretic Codlea, jud. Braşov
    Vechime în învăţământ: 5 ani
    Grad didactic Definitiv
     Profesor învăţământ primar: Rodica Panik
    Şcoala Generală Nr. 3, "Gheorghe Lazăr", Braşov
     Vechime în învăţământ: 35 ani
    Grad didactic I
    Profesor Înv. Preşcolar - Director: Gabriela Bâte
    Grădiniţa P.P. Nr. 10, Braşov
    Vechime în învăţământ: 31 ani
    Grad didactic I
     
    Profesor: Avădanei Dumitru  
    Şcoala Generală Nr. 2, Braşov
    Vechime în învăţământ: 30 ani
    Grad didactic I
    Profesor Marina Adela
    Şcoala Generală Nr. 6, "Iacob Mureşianu" Braşov
    Vechime în învăţământ: 31 ani
    Grad didactic I
    Învăţător: Lepădat Simona 
    Şcoala Generală Nr. 14, Braşov
    Vechime în învăţământ: 20 ani
    Grad didactic I
    Profesor: Cornelia Melcu
    Şcoala Generală Nr. 9, "Nicolae Orghidan" 
     Vechime în învăţământ: 25 ani
    Grad didactic I
    Învăţător: Păun Rodica
    Liceul Teoretic Codlea, jud. Braşov  
    Vechime în învăţământ: 31 ani
    Grad didactic I
    Institutor: Rătan Simona Elena
    Liceul Teoretic Codlea, jud. Braşov  
    Vechime în învăţământ: 25 ani  
    Grad didactic I
    Institutor: Filipoi Elena
    Şcoala Generală Nr. 16, Braşov  
    Vechime în învăţământ: 33 ani  
    Grad didactic I
    Îndrăzneşte să visezi!   
    PUTEŢI LĂSA UN COMENTARIU PENTRU PARTICIPANŢII LA CONCURSUL JUDEŢEAN TROFEUL DASCĂLILOR, EDIŢIA I, 2010-2011