luni, 7 februarie 2011

Proiect Trofeul Dascălilor, Editia I 2010-2011

CONCURSUL  JUDEŢEAN
TROFEUL  DASCĂLILOR
EDIŢIA I
2010 – 2011

GALA TROFEUL DASCALILOR VA AVEA LOC
IN DATA DE 
2 APRILE 2011 LA HOTEL ARO PALACE   

 
PARTENER OFICIAL:
                         


INSPECTORATUL ŞCOLAR
AL JUDEŢULUI BRAŞOV
Inspector general: Agache Dorel
Inspector pentru proiecte şi programe: Cioceanu  Silviana
Inspector  înv. preşcolar: Necula Gabriela
Inspector  înv. primar: Zugravu Mihaela
     
INIŢIATOR ŞI COORDONATOR:    Director,  Racu Adriana  
RESPONSBILI PROIECT:
 • Prof. Cucu Ramona
 • Prof. Dărăbăneanu Raluca
 • Ed. Dumitru Adriana
 • Inst. Mateșan Ildiko – Eva
 • Inst. Măciucă Ionela
 • Prof. Munteanu Liliana
 • Prof. Nahoi Monica
 • Ed. Nistor Anca – Elena
 • Ed. Pascu Andreea
 • Prof. Popescu Roxana
 • Înv. Zirină Marilena 
 •  
Parteneri în proiect:
                       HOTEL ARO PALACE BRAŞOV
     CONSILIUL JUDEŢEAN BRAŞOV
    REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI    
    SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
    Concursul este organizat şi desfăşurat de Fundatia „Îngerasul Meu“ Brasov (denumită în continuare „Organizator“), înscrisă în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor nr. 6/02.12.2008, Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.): 24889246, cu sediul în Brasov, Bld. 15 Noiembrie Nr. 68.
    Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial“). Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public prin vizitarea site-ului www.FundatiaIngerasulMeu.ro și http://fundatia-ingerasul-meu.blogspot.com   
     SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
    Concursul este organizat şi se desfăşoară în judeţul Braşov.  
     SECŢIUNEA 3. TEMA CONCURSULUI
                Cadrele didactice vor elabora un proiect format ppt., cuprinzând maxim 10 slide-uri, cu tema Copiii, îngeri pe pământ, prin care să prezinte un proiect educaţional desfăşurat cu copiii.
     SECŢIUNEA 4. DURATA CONCURSULUI
    Concursul a fost lansat în aprilie 2010 şi va dura până în martie 2011. Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Perioada de evaluare de către Comisia de evaluare va fi în perioada ianuarie 2011 – martie 2011. Cadrele didactice înscrise în concurs vor fi promovate în cadrul emisiunii „Dar din suflet“ şi „ Tortul de ciocolată“ de la Televiziunea Mix2TV, pe site-ul www.FundatiaIngerasulMeu.ro și pe blogul Fundaţiei „Îngerașul Meu“ Brașov:  http://fundatia-ingerasul-meu.blogspot.com
     SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
    Toţi cei care doresc să se înscrie pentru „Trofeul Dascălilor“, în perioada aprilie – decembrie 2010 vor completa o fişă de înscriere, disponibilă în cadrul fundaţiei, vor depune în format ppt un proiect pe care l-au desfăşurat cu elevii lor în decursul activităţii  la catedră şi a avut impact la nivelul şcolii sau comunitătii. În prima parte a proiectului se va realiza o scurtă prezentare a cadrului didactic, apoi se prezintă descrierea proiectului. De asemenea, se vor ataşa şi materiale realizate în cadrul proiectului care să susţină conţinutul acestuia. 
    În cadrul proiectului toate cadrele didactice vor beneficia de:
    -        promovarea în cadrul emisiunilor TV;
    -        promovarea pe site-ul Fundaţiei (poză+motivaţie);
    -        oferirea unei diplome de participare;
    -        expunerea proiectului în cadrul Fundaţiei;
    -        apariţia în Broşura Evenimentului;
    -        participarea gratuită la Carnavalul Dascălilor.
    După depunerea fişei de înscriere se va semna Regulamentul Oficial al concursului.
    SECŢIUNEA 6. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR
    Juriul (numit în continuare Comisia de Evaluare) va evalua materialele înscrise în concurs în intervalul ianuarie 2011 – martie 2011. Cadrele didactice înscrise în concurs vor fi promovate în cadrul emisiunii „Dar din suflet“. Premiul „Trofeul Dascălilor“ va fi decernat în cadrul evenimentului „Carnavalul Dascălilor“, în data de 26 martie 2011.
    Toţi membrii Comisiei de Evaluare vor da şi vor semna o declaraţie pe propria răspundere prin care se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor privind desfăşurarea evaluării şi alegerea câştigătorilor până la anunţarea oficială a acestora în data de 26 martie 2011.
    SECŢIUNEA 7. RESPONSABILITATE
    Prin participarea la concurs, toţi participanţii şi câştigătorii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi a câştigătorilor. 
      SECŢIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE
    Concursul este deschis participării tuturor dascălilor (de la învătământul prescolar până la cel liceal) cu domiciliul / reşedinţa în județul Braşov, cu excepţia membrilor Fundatiei „Îngeraşul Meu“ şi ai juriului, precum şi a membrilor familiilor tuturor acestora (copii, fraţi / surori, soţ / soţie, rude). Înmânarea premiului va fi un eveniment public. Participarea la concurs constituie acordul ca numele câştigătorului, fotografiile lor și materialele produse conform cerințelor să poată fi făcute publice şi utilizate gratuit în materiale audio, foto şi video de către Organizator. Câştigătorii tuturor premiilor (Premiul III , Premiul II şi Marele Trofeu ) sunt de acord să semneze o declaraţie scrisă cu acest efect aşa cum o cere Organizatorul. În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi a participanţilor, precum şi câştigul acordat în cadrul acestui concurs. Lista participanţilor va fi afişată pe site-ul www.FundatiaIngerasulMeu.ro şi pe blogul Fundaţiei „Îngerașul meu“: http://fundatia-ingerasul-meu.blogspot.com, în conformitate cu prevederile Secţiunii 5 a prezentului Regulament Oficial. 
     SECŢIUNEA 9. ACORDAREA PREMIILOR
    În baza evaluării proiectelor de către Comisia de Evaluare ( numită în continuare JURIU ) se vor alege trei câştigători , reprezentând locul 3 , locul 2  şi locul I – Marele Trofeu. Căştigătorii vor primi premii din partea Fundaţiei şi a sponsorilor si se vor implica în promovarea şi derularea Ediţiei a II-a a Trofeului Dascălilor.
     SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI
    Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul concurs.
     SECŢIUNEA 11. LITIGII
    Eventualele litigii aparute între Organizator şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
    SECŢIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL
    Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toţi accesând site-ul www.FundatiaÎngerasulMeu.ro. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să trimiteţi un mail la  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualizFundatiaIngerasulMeu@yahoo.comși pe http://fundatia-ingerasul-meu.blogspot.com
    Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.
    CRITERII DE EVALUARE
    Criteriile de evaluare propuse de Organizator sunt:
    -         respectarea temei stabilite în prezentul proiect;
    -         respectarea cerințelor proiectului:
    a)      încadrarea în timp (aprilie 2010 – decembrie 2010);
    b)      numărul de slide-uri (maxim 10 slide-uri);
    c)      însoțirea proiectului cu materiale doveditoare
    -         corectitudinea întocmirii portofoliului;
    -         originalitatea materialului şi a prezentării;
    -         impactul proiectului în comunitate.
     PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI
    I.         Înscrierea concurenţilor                aprilie 2010 – decembrie 2010
    II.       Promovarea dascălilor în cadrul emisiunilor „Dar din suflet“ şi „Tortul de ciocolată“,   Mix2 TV și acordarea unei diplome de participare       ianuarie 2011 – martie 2011
    III.     Promovarea pe site-ul www.FundatiaIngerasulMeu.ro şi pe blogul http://fundatia-ingerasul-meu.blogspot.com
    IV.     Expunerea proiectului în cadrul Fundației „Îngerașul Meu V. Apariția în Broșura Evenimentului 
    VI.     Perioada de evaluare a mapelor de către Comisia de Evaluare
    ianuarie – martie 201
    VI.     Acordarea trofeului în cadrul evenimentului „Carnavalul dascălilor“
    26 martie 2011
    PARTICITANŢII LA CONCURSUL JUDEŢEAN "TROFEUL DASCĂLULUI" EDIŢIA I 
    2010-2011
    Educatoare: Ciobotaru Mihaela
    Grădiniţa PP Nr. 36, Braşov
    Vechime în învăţământ: 15 ani
    Grad didactic I
     
    Educatoare: Mita Mariana
     Grădiniţa Nr. 3, Zărneşti, jud. Braşov
    Vechime în învăţământ: 32 ani
    Grad didactic I
    Educatoare: Jondre Lia Alexandra
    Grădiniţa Nr. 6, Braşov
    Vechime în învăţământ: 5 ani
    Grad didactic Definitiv
    Educatoare: Todor Margareta Elena
    Grădiniţa Nr. 26, Braşov
    Vechime în învăţământ: 35 ani
    Grad didactic I
    Educatoare: Nina Anichitoaei
      Grădiniţa Nr. 6, Braşov
    Vechime în învăţământ: 33 ani
    Grad didactic Definitiv
    Profesor-Educator: Vărgău Raluca 
     Gradiniţa Podu-Olt, jud. Braşov
    Vechime în învăţământ: 10 ani
    Grad didactic II
    Profesor: Pralea Viorica
     Şcoala Generală Nr. 3, "Gheorghe Lazăr", Braşov
    Vechime în învăţământ: 30 ani
    Grad didactic I
    Institutor: Boboia Angela
     Şcoala Generală Dăişoara, Jud. Braşov
    Vechime în învăţământ: 16 ani
    Grad didactic Definitiv
     
     Educatoare: Moldovanu Loredana
    Grădiniţa Nr. 1, Codlea, jud. Braşov
    Vechime în învăţământ: 3 ani
    Grad didactic Definitiv
    Profesor pentru învăţământul primar: Dobrescu Eugenia
    Şcoala Generală Nr. 4, Braşov
    Vechime în învăţământ: 33 ani
    Grad didactic I
    Profesor învăţământ primar: Dobrin Monica Laura
     Şcoala Generală Nr. 3, "Gheorghe Lazăr", Braşov
     Vechime în învăţământ: 22 ani
    Grad didactic I
    Profesor: Mariana Stoica
    Şcoala Generală Nr. 14, Braşov
    Vechime în învăţământ: 9 ani
    Grad didactic II
     
    Profesor pedagogie preşcolară şi şcolară: Bran Craciun Elen-Mary
    Grădiniţa PP Nr. 26, Braşov
    Vechime în învăţământ: 4 ani
    Grad didactic Definitiv
       
    Institutor: Grădinar Daniela       
      Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă şi Recuperare Hipoacuzi Brasov
    Vechime în învăţământ: 10 ani
    Grad didactic II
    Profesor învăţământ primar: Cornea Roxana Carmen
    Şcoala Generală Nr. 4, Braşov
     Vechime în învăţământ: 30 ani
    Grad didactic I
    Educatoare: Vilcoci Ioana Delia
     Grădiniţa PP Nr. 26, Braşov
    Vechime în învăţământ: 2 ani
    Profesor: Mihăilă Sebastian
     Liceul Teoretic Codlea, jud. Braşov
    Vechime în învăţământ: 5 ani
    Grad didactic Definitiv
     Profesor învăţământ primar: Rodica Panik
    Şcoala Generală Nr. 3, "Gheorghe Lazăr", Braşov
     Vechime în învăţământ: 35 ani
    Grad didactic I
    Profesor Înv. Preşcolar - Director: Gabriela Bâte
    Grădiniţa P.P. Nr. 10, Braşov
    Vechime în învăţământ: 31 ani
    Grad didactic I
     
    Profesor: Avădanei Dumitru  
    Şcoala Generală Nr. 2, Braşov
    Vechime în învăţământ: 30 ani
    Grad didactic I
    Profesor Marina Adela
    Şcoala Generală Nr. 6, "Iacob Mureşianu" Braşov
    Vechime în învăţământ: 31 ani
    Grad didactic I
    Învăţător: Lepădat Simona 
    Şcoala Generală Nr. 14, Braşov
    Vechime în învăţământ: 20 ani
    Grad didactic I
    Profesor: Cornelia Melcu
    Şcoala Generală Nr. 9, "Nicolae Orghidan" 
     Vechime în învăţământ: 25 ani
    Grad didactic I
    Învăţător: Păun Rodica
    Liceul Teoretic Codlea, jud. Braşov  
    Vechime în învăţământ: 31 ani
    Grad didactic I
    Institutor: Rătan Simona Elena
    Liceul Teoretic Codlea, jud. Braşov  
    Vechime în învăţământ: 25 ani  
    Grad didactic I
    Institutor: Filipoi Elena
    Şcoala Generală Nr. 16, Braşov  
    Vechime în învăţământ: 33 ani  
    Grad didactic I
    Îndrăzneşte să visezi!   
    PUTEŢI LĂSA UN COMENTARIU PENTRU PARTICIPANŢII LA CONCURSUL JUDEŢEAN TROFEUL DASCĂLILOR, EDIŢIA I, 2010-2011    

    275 de comentarii:

    1. Toate lucrarile depuse pentru acest proiect sunt deosebite! Felicitari tuturor!

     RăspundețiȘtergere
    2. ANGELA BOBOIA-participant la concurs8 februarie 2011, 18:35

     Sunt Inst.Boboia Angela ,de la Sc.Gen.Daisoara si particip la concursul Trofeul Dascalilor cu mare placere si dintr-un anume motiv:doresc din tot sufletul ca proiectul meu sa fie vazut si apreciat de cat mai multe persoane,deoarece in aceste machete ,care reprezinta viata din trecut a bunicilor si strabunicilor mei,am pus mult suflet.Doresc tuturor cele mai bune ganduri ,multa inspiratie si sanatate.
     Felicitari tuturor participantilor!

     RăspundețiȘtergere
    3. Dobrin Monica paRTICIPANT8 februarie 2011, 20:41

     Ma numesc Dobrin Monica Laura prof. inv. primar la Sc. Gen. Nr.3-Gh.Lazar si particip la Concursul Trofeul Dascalilor cu proiectul "MUZICA IN VIATA MEA"-muzica,stiinta si arta, ce inobileaza sufletele si da aripi mintii, modeland personalitatea copilului.
     Sunt bucuroasa ca am aflat de proiectul "Trofeul Dascalilor"- o actiune demna de toata lauda, pantru ca dascalul avea nevoie de aceasta oportunitate pentru a-si prezenta activitatea. Proiectul promoveaza dascalul, stimuleaza creativitatea si ne ajuta sa ne cunoastem valoarea.Este o initiativa unica, exceptionala prin care Fundatia Ingerasul Meu pune in evidenta dascali cu idei si initiative deosebite, totul in beneficiul "Ingerasilor".
     Felicit initiatorii si organizatorii acestui proiect si totodata pe colegii dascali participanti la acest concurs, ocazie prin care ne prezentam nobletea meseriei.

     RăspundețiȘtergere
    4. Numele meu este Christa Maria si sunt imaginea proiectului "Copii ingeri pe pamant".Se numeste asa deoarece in inima fiecarui copil exista un inger.Ii multumesc doamnei invatatoare ca in acei anii cat am fost impreuna ne-a protejat si invatat cum sa descoperim in sufletele noastre bunatatea,veselia si iubirea care sunt caracteristice unui inger.
     Felicitari pentru proiect.

     RăspundețiȘtergere
    5. Ma numesc Iacob Alexandru si vreau sa felicit toti participantii.Toate sunt foarte frumoasa dar mie personal mi-a placut foarte mult cel al d-ne Boboia Angela.Felicitari pentru creativitate.

     RăspundețiȘtergere
    6. totul e frumos daca respecta frumosul

     RăspundețiȘtergere
    7. De cele mai multe ori stau si imi aduc aminte de zilele petrecute alaturi de doamna mea invatatoare....Pralea Viorica...pe scurt..doamna..alaturi de ea am invatat ca "Prietenia este cel mai de pret bun al omului. Fara prietenie nu e dragoste, fara dragoste nu e prietenie. " Dumneai m a invatat sa pasesc pe caile vietii fara temeri, fara regrete asemeni unui fluture care isi intinde aripile spre cerul senin...Cred ca proiectul dumneai este cel mai frumos pentru ca o reprezinta si pentru ca acei ingerasi care au participat la realizarea acestuia sunt unii dintre cei mai castigati copii deoarece au alaturi de ei un dascal minunat.

     RăspundețiȘtergere
    8. Balas Teodora scoala gen nr 3 Gheorghe lazar9 februarie 2011, 15:53

     Doamna Dobrin Monica are toate calitatile pe care trebie sa le aiba un dascal: blandete,sa se inteleaga cu elevii,sa le explice daca ei nu stiu ceva,sa fie iubitor si multe altele.Daca iau note bune este si meritul ei fiindca daca nu mi-ar fi spus anumite lucruri n-as fi luat acea nota.Ea ne sustine la bine si la greu si niciodata nu ne lasa in urma.Ne invata foarte multe lucruri interesante.Ne-a dus sa vedem cetatea brasov,muzee si altele.N-am intalnit o pesoana atat de buna caci rar vezi oameni precum doamna invatatoare Dobrin Monica. Ii urez succes in continuare si ii multumesc pentru tot!

     RăspundețiȘtergere
    9. Balas Teodora scoala gen nr 3 Gheorghe lazar9 februarie 2011, 16:08

     Doamna Dobrin Monica este conductorul grupului"Miozotis".Si eu fac parte din grup. ma bucur foarte mult ca particip la o activitate condusa de un asemenea dascal minunat. asta a fost intotdeauna visul meu si pentru ca doamna m-a ajutat sa descopar secretele muzicii acum acesta s-a implinit.Ea are o voce deosebita , stie foarte bine notele si aproape toate cantecele noastre sunt compuse de aceasta. cum spune si doamna "muzica e parte din viata mea". Eu stiu ca ea o sa castige acest concurs.O sustin cum si ea ne sustine pe noi.

     RăspundețiȘtergere
    10. NeculaescuDavid scoala nr39 februarie 2011, 16:59

     Doamna Dobrin Monica are toate calitatile necesare pentru a fi un dascal.Eu o iubesc foarte mult findca pentru Noi esta ca o Mama este blanda,iubitoare si un coordonator foarte bun.Noi am fi nimic fara calitatile ei.Ea ma ajutat sa trec peste toate vremurite neplacute.Ii ures Succes si multa Bafta la concurs.

     RăspundețiȘtergere
    11. Ma numesc Panik Rodica, si sunt profesor pentru invatamantul primar la Scoala Nr3 "Gheorghe Lazar", Brasov.
     M-am inscris la acest concurs "TROFEUL DASCALILOR", pentru a aduce mai multe informatii despre profesia de dascal.
     De-a lungul timpului am simtit ca persoanele care nu lucreaza in acest sistem numit "educatie", fac comentarii mai mult sau mai putin critice. Pentru ca "a cunoaste inseamna a sti".
     Concursul nu este prea usor, si s-au inscris colege de diferite varste, specialitati, avand diferite competente.
     Pana la urma... este o experienta si acest concurs!

     RăspundețiȘtergere
    12. Doamna Dobrin Monica este cea care aduce zambetul pe buzele noastre.Ea ne invata tot ce trebuie sa stim si tot ce e educativ.In in plus este un bun conducator.Eu ii urez foarte mult succes!!

     RăspundețiȘtergere
    13. Eu va urez mult noroc la concurs!Eu cred ca sunteti dascalul care orce copil si-lar dori. Va urez mult noroc si nu stiu de ce mai concurati ati castiga si un Nobel lati castiga sunt sigur!

     RăspundețiȘtergere
    14. Succes tuturor participantelor si felicitari pentru lucrarile exceptionale!

     RăspundețiȘtergere
    15. Un om cu un caracter deosebit.Am avut norocul ca d-na invatatoare, Monica Dobrin sa ia o noua generatie cand Teodora incepea clasa I ; si am ales scoala gen.3 numai pentru ca pasii fetitei mele sa fie indrumati de dansa.
     Atata devotament si daruire rar se mai intalnesc azi ,la dascali.
     Tenace, perfectionista, zambitoare , calma, rabdatoare : asa este "doamna" - mentorul elevilor sai.
     Este minunat ca modelul Teodorei este acum doamna invatatoare si nu mama sau tata care oricum nu pot fi obiectivi.
     Despre Grupul Miozotis ce sa mai spun : este ceva ce mi-am dorit mereu pentru fetita mea.
     Daruirea cu care doamna "manuieste " aceste mici fapturi si le ghideaza pe "calea corzilor de chitara" este ceva ce merita vazut.
     Ar trebui,pe buna dreptate, sa ne invidiati ca minunatii nostri copii sunt elevii D-nei Invatatoare Monica Dobrin.

     RăspundețiȘtergere
    16. O SUSȚIN DIN SUFLET pe fosta mea doamna învățătoare și anume pe doamna VIORICA PRALEA. Știți cum se comporta o ursoaica cu puișorii ei?! Exact asa era dansa cu noi, picii ei. Era blândă și protectoare. Ne-a oferit multa afecțiune.

     Îmi amintesc și acum, cu zâmbetul pe buze, de faptul ca noi eram invidiați de ceilalți elevi, care nu aveau o învățătoare întocmai blândă și iubitoare ca și a noastă.

     Cat despre proiectul dânsei... este minunat, este cel mai sugestiv, citiți acele versuri și va veți lamuri și voi cât de mult iubește dansa copiii.

     Cu drag,
     Georgiana ZAMFIRACHE

     RăspundețiȘtergere
    17. Stiti cum se spune ? Dna invatatoare ti-e a 2 mama, eu personal am simtit lucrul asta timp de 4 ani, cat doamna Viorica Pralea mi-a fost invatatoare. Tare mi-as fii dorit ca , scoala primara sa dureze mai mult.
     Imi place proiectul dansei si sper ca la sfarsitul campaniei , acesta sa fie declarat castigator.
     Va tinem pumnii doamna invatatoare!!!
     Cu drag, Andrei GHEORGHE.

     RăspundețiȘtergere
    18. Doamna invatatoare Pralea Viorica ne-a facut intotdeaua sa ne simtim ca niste ingerasi. Ne-a aratat tot ce est emia frumos in viata si ne-a calauzit pasii pe calea cunoasteri. Aceste lucruri se regasesc si in proiectul dansei. O sustin cu tot sufletul.
     Lacramioara Popescu

     RăspundețiȘtergere
    19. Unii cred ca este rea,
     Altii zic ca fara ea,
     Nimeni nu ar invata.

     Nu e ca orice invatatoare
     Nu sta pe holuri cat e ziua de mare
     Se straduie sa ne invete
     Multe despre politete,
     Prietenie si iubire.

     Noua ne este drag de ea
     Si o iubim ca nimenea
     Am vrea tot timpul sa fim langa ea
     Sa o simtim alaturea.

     Noi ca ingerasi ai ei
     Ii dorim din sufletel
     Sa castige premiul cel mare
     Pentru cea mai buna invatatoare
     Caci este un dascal mare
     Cu o inima iubitoare.

     De la un ingeras din clasa doua
     Dutzu Vladutzu

     RăspundețiȘtergere
    20. zambet din zambetul ei am invatat si a citi si a iubi lumea inconjuratoare de la dansa am preluat
     stim ca e bine cannd esti om ..........de la cine credeti ?de la ea va iubim si va sustinem generatia2001-2004

     RăspundețiȘtergere
    21. tot eu sunt va iubim la fel ca in clasa intai stimata doamna pralea

     RăspundețiȘtergere
    22. Birti Andrei Sc Gen Nr 3 Bv10 februarie 2011, 23:18

     Doamna profesoara Panik Rodica mi-a fost invatatoare .Este un exemplu de dascal ce trebuie urmat .Cu multa rabdare si pricepere mi-a indrumat pasii in universul cunoasterii.Dansa a fost alaturi de mine si ceilalti colegi, antrenandu-ne in diferite activitati scolare si extra scolare incepand de la concursuri interactive, drumetii si pana la cautarea unor sponsori in scop caritabil pentru a sprijinii copiii de la un orfelinat din orasul Sacele.Asadar o parte din portofoliul meu educational il datorez doamnei profesoare Panik Rodica lucru pentru care ii multumesc si ii urez succes deplin in activitatea sadidactica!

     RăspundețiȘtergere
    23. Cand m-a preluat sub aripa sa m-am simtit in siguranta si am pornit mai increzatoare in fortele proprii in viata. Datorita doamnei invatatoare Pralea Viorica am ales cariera de dascal. M-a sustinut cu increderea sa in mine si cu dragoste. Ii multumesc din suflet si o sustin pe dansa si proiectul sau.
     Multumesc doamna invatatoare Pralea Viorica!
     Lavinia

     RăspundețiȘtergere
    24. O sustin pe doamna invatoare Pralea Viorica care m-a invatat sa ascult muzica din viata mea prin numele meu Mi-re-la.
     Felicitari pentru proiect!
     Mirela-prima dumneavoastra serie la scoala 3

     RăspundețiȘtergere
    25. Desi nu a fost invatatoarea mea vreau sa o sutin pe doamna invatatoare Pralea Viorica. Am fost in doua tabere cu doamna Pralea si au fost unele dintre cele mai frumoase experiente din viata mea. Ne-a invatat cum sa traim in lumea copilarie, invatand multe lucruri folositoare in acelasi timp.Datorita ei am invatat ce inseamna munca in echipa.
     Va multumesc!
     Stefan

     RăspundețiȘtergere
    26. Ma numesc Bogdan Apetrei si vreau sa ii multumesc doamnei invatatoare Pralea Viorica pentru increderea neconditionata si dragostea transmisa. Sunt un om mai bun datorita dumneavoatra.
     Sustin proiectul doamnei Pralea!!

     RăspundețiȘtergere
    27. Prima generatie a doamnei Pralea de la Sc. Gen. Nr. 7: O sustinem pe doamna Pralea Viorica. Ati avut grija de noi si acum avem si noi grija de ingerasii nostrii. Mai rar o invatatoare ca o a doua mama!
     Ionut si Bianca

     RăspundețiȘtergere
    28. SINCA ELENA IULIANA11 februarie 2011, 13:44

     Eu sunt Iulia ,si sunt membra a grupului vocal MIOZOTIS.Doamna DOBRIN MONICA este cel mai bun dascal,pentru ca are toate calitatile:blanda,dragastoasa,rabdatoare si incredibil de frumoasa.Este cel mai bun exemplu pentru noi.Dansa merita Trofeul Dascalilor pentru ca este un adevarat DASCAL!!!!!.Vreau
     sa-i transmit cel mai din inima vot!

     RăspundețiȘtergere
    29. DOAMNA DOBRIN MONICA ESTE CEA MAI FRUMOASA SI INTELEAPTA ZANA DIN BASME! DANSA MERITA SA CASTIGE TROFEUL DASCALILOR!!!!!!!!!!!

     RăspundețiȘtergere
    30. Cu aceasata ocazie doamna noastra cu modestia sa si pentru merite deosebite pe taramul scolii si al stintei imi doresc din tot sufletul sa castige. Poate nu stiati dar are o poveste deosebita si este o persoana extraordinara cu un mare caracter. Doamna este inzestrata cu o inteligenta puternica pe care o manifesta intr-o diversitate de imprejurari.Dumneaei dovedeste o mare pricepere la descifrarea sufletelor omenesti. Dansa uimeste persoanele din jurul ei prin insusirilesale deosebiteiar persoanele din jurul dansei isi exprima punctul de vedere apreciindu-i calitatile. Doamna DOBRIN MONICA este un exemplu DEOSEBIT.

     RăspundețiȘtergere
    31. O sustin pe dna prof. Panik Rodica, apreciindu-i experienta celor 36 de ani de activitate. Ma bucura faptul ca a ramas aceeasi persoana activa, calda, cu o mare daruire pentru modelarea sufletelor copiilor.Ii doresc mult succes la acest concurs!
     Ricu Rodica.

     RăspundețiȘtergere
    32. Am fost eleva dnei prof. Panik Rodica. Imi aduc aminte cu placere de clipele placute de scoala alaturi de dansa. Acum si eu sunt cadru didactic la o facultate din Cluj-Napoca, si ma bucur ca pot aplica si eu mimica, zambetul, placerea de a comunica cu toti oamenii din jur, asemeni dascalului meu de odinioara.
     Va urez succes, dna profesoara, si ma bucur ca participati la un astfel de concurs !
     prof. Gabriela Pacurar.

     RăspundețiȘtergere
    33. Doamna Panik Rodica este un om care imbraca lectiile transmise in haina entuziasmului si a iubirii pentru copii si sper sa castige aceasta competitie si sa pastreze amintirea gandurilor frumoase pe care cei care o cunosc i le transmit din toata inima.
     Martina

     RăspundețiȘtergere
    34. Ma numesc Alexandru si o sustin din tot sufletul pe dna.PRALEA VIORICA care mi-a fost invatatoare si pe care o iubeam o iubesc si o voii iubi mereu si care m-a invatat cum sa ma comport sa scriu sa citesc si sa ma bucur de fiecare clipa .Doamna VIORICA PRALEA ne-a iubit ca pe copii ei si a tinut la noi foarte mul si cand venea timpul sa ne despartim de ea si cu lacrimi in ochi paseam din tinutul iubirii in lumea cea cruda si rea.Eu o felicit pentru proiect si ii urez succes .

     RăspundețiȘtergere
    35. De trei generatii suntem "copiii de suflet" ai doamnei invatatoare Pralea Viorica. Ne-ati luminat sufletele si mintile si pentru asta va multumim si va sustinem.
     Fam. Bardas

     RăspundețiȘtergere
    36. Ma numesc Alexandra Ionascu si vreau doar sa spun ca Doamna imi este una dintre cele mai dragi persoane de pe pamant. Va vom fi mereu alaturi doamna invatatoare Viorica Pralea!

     RăspundețiȘtergere
    37. Nu voi uita firea blanda si delicata a d-nei invatatoare Rodica Panik. Doresc sa profit de aceasta ocazie pentru a o felicita pentru cariera profesionala de admirat si pentru modul in care m-a indrumat si m-a format ca elev si ca om. Zambetul si blandetea ei m-au ajutat sa pasesc hotarata pe drumul invataturii si sa ma imbarc cu incredere in aventura cunoasterii. Sincere felicitari pentru proiect si initiativa!

     Mult success,

     Cristina
     Reprezentativ Bilingv - UK Telecom LTD Guilfdord, Anglia

     RăspundețiȘtergere
    38. Doamna profesor Monica Dobrin este cu siguranta cea mai buna invatatoare pe care si-o poate dori un elev. Inca din clasa I ne-a indrumat primii pasi si ne-a deschis pofta pentru invatatura. Cu rabdare si blandete.
     Eu cred ca TOTI dascalii care respecta acesta frumoasa profesie merita apreciati.
     Indemn colegii mei din clasa a III-a B, Scoala Generala nr. 3 Gheorghe Lazar, sa o voteze pe invatatoarea noastra Dobrin Monica.
     Ii urez mult succes si sper sa castige!
     :)

     RăspundețiȘtergere
    39. Proiectele sunt deosebite.Felicitări
     tuturor participanţilor! Munca dascălilor trebuie cunoscută sub toate aspectele.Fiecare activitate
     şcolară contribuie la modelarea sufletului si caracterului copiilor.

     RăspundețiȘtergere
    40. Este deosebita prezentarea Doamnei ANGELA BOBOIA
     din Daisoara.Ii urez mult succes in continuare!!
     D.Andrei din Rupea

     RăspundețiȘtergere
    41. Numele meu este Vlad si o sustin pe doamna invatatoare PANIK RODICA,imi doresc sa castige acest concurs deoarece cred ca merita pentru blandetea,rabdare si intelegerea cu care a stiut sa ne indrume primii pasi in lumea literelor si a cifrelor .
     Blandetea si zambetul doamnei invatatoare m-au ajutat sa depasesc emotile si greutatile primului an scolar.
     Ii multumesc mult si ii urez succes!

     RăspundețiȘtergere
    42. O sustin pe d-na Panik Rodica in ca dul concursului Trofelul Dascalilor. Este un dascal pasionat si lin de devortament.
     Sper ca prin aceast concurs sa i se recunoasca multele calitati de invatatoare pe care le are.

     RăspundețiȘtergere
    43. Invatatoarea- modelul de urmat: bland, intelegator, zambitor, iubitor, rezistent.
     D-na invatatoare Panik Rodica intruneste calitatile modelului. De-a lungul cariei a influentat, modelat personalitatea multor suflete de copilasi care- s mandri de dacalul lor.
     O sustin in castigarea TROFEULUI.
     Succes, doamna Invatatoare!

     RăspundețiȘtergere
    44. Felicitari turor dascalilor pentru proiectele realizate!
     A fi dascal inseamna a munci, a iubi, a crea.
     Dascalii sunt facuti pentru a transmite copilului
     " TE INTELG SI CRED IN TINE"
     FELICITARI!

     RăspundețiȘtergere
    45. Felicitari tuturor dascalilor pentru proiectele depuse!
     A fi dascal inseamna: a influenta, a iubi, a crea.
     Dascalii sunt facuti pentru a transmite copilului:
     "TE INTELEG SI CRED IN TINE".
     FELICITARI!

     RăspundețiȘtergere
    46. Toate proiectele sunt interesante si cu siguranta au necesitat multa munca si atentie. Deosebit mi s-a parut cel al doamnei institutor Boboia Angela , Scoala Generala Daisoara. Absolut impresionant!
     Felicitari si mult succes in continuare!

     RăspundețiȘtergere
    47. Doamna invatatoare Rodica Panik imbina mai multe calitati care o recomanda pentru castigarea acestui concurs: este pasionata, implicata, deschisa la nou, rabdatoare, perseverenta, calda, amabila si buna profesionista.
     O recomand cu caldura si sper sa fie printre premianti!

     RăspundețiȘtergere
    48. Eu am ajuns in Daisoara casatorindu-ma cu un daisorean. Am ramas impresionata de portul, dansul,calmul si bunatatea din sufletele lor. De aceea o sustin pe doamna institutor Boboia Angela pentru incercarea de a pastra vie traditia satului daisorean.
     Stiu cat efort a depus pt aceste minunate machete.
     Doamne ajuta!

     RăspundețiȘtergere
    49. Numele meu este Andrei,il cunosc pe domnul profesor Mihaila Sebastian de foarte mult timp,chiar din copilarie,intotdeauna a fost un model educativ pentru copii,ii place foarte mult sportul si activitatile sportive.Participa si participa frecvent la concursuri sportive.Am stat si am citit cu atentie si cu mult entuziasm lucrarea sa,ii doresc mult succes in carierea si in activitatea didactica si celorlati colegi ai dansului implicati in acest proiect.
     Mult succes in continuare!!

     RăspundețiȘtergere
    50. Apreciez foarte mult munca domnului profesor Mihaila Sebastian, pe care il cunosc inca de la debutul sau la Sc. Generala Bunesti. Am ramas foarte impresionat de modul in care reuseste sa readuca in inimile copiilor placerea de a face sport, de a dansa, de a participa la competitii de acest fel, aducand un aport esential in procesul de formare al micilor ingerasi, facandu-i sa inteleaga importanta sportului in dezvoltarea lor fizica si mentala.
     A diversificat activitatile in care a implicat copiii, incercand sa le completeze cunostintele organizand actiuni pe teme ecologice, excursii cu acestia, vizitand case memoriale ale personalitatilor, muzee si obiective turistice.
     Apreciez implicarea si daruirea profesorului Mihaila Sebastian fata de eevii sai si ii urez mult succes in castigarea "trofeului dascalului".
     Ii felicit pe toti participantii la acest concurs, cu totii ne-au dovedit faptul ca sunt niste oameni minunati.

     RăspundețiȘtergere
    51. Am vazut intreaga expozitie a dnei Boboia, atat in Daisoara, cat si la televizor. Admir efortul pe care il depune pentru a pastra, prin papusile pe care le creeaza, traditiile locului. O felicit din tot sufletul, Valeria Roman

     RăspundețiȘtergere
    52. Numele meu este Cristina si sunt studenta la Universitatea Transilvania. Am avut deosebita placere sa o cunosc pe doamna Panik Rodica, datorita practicii care s-a realizat la clasa dansei. Doamna Panik este un mentor minunat, un profesor ce imbina mai multe calitati, se implica foarte mult in educatia elevilor, este deschisa la nou, rabdatoare, amabila si foarte draguta cu studentii practicanti, dandu-le sfaturi. Consider ca este o mare placere sa lucrezi cu doamna Panik, asadar, sper sa fie printre premianti pentru ca merita! Mult succes

     RăspundețiȘtergere
    53. Sunt studenta si am urmat practica la clasa doamnei Panik Rodica. Pe parcursul integii practici, am observat ca doamna Panik Rodica este un profesor deosebit, ce se implica in educatia elevilor sai, este totodata si un mentor minunat, si are calitatile necesare unui cadru didactic. Este devotata acestei meserii si consider ca merita acest trofeu.

     RăspundețiȘtergere
    54. NeculaescuDavid scoala nr314 februarie 2011, 13:52

     Doamna Dobrin Monica este cea care da aripi minti si incurajeaza sufletele.Eu o admir foarte mult si Ii urez succes la concurs.

     RăspundețiȘtergere
    55. Sunt eleva d-lui prof.Mihaila Sebastian si vreau si eu si clasa mea sa il sustinem.Il admiram pentru calitatile de om si de profesor.Inca de la prima ora de Educatie Fizica "ne-a cucerit si ne-a aliniat". Orele petrecute cu dl. profesor sunt placute si se termina intotdeauna prea repede.Se implica si in a ne invata sa dansam si sa jucam sah.

     RăspundețiȘtergere
    56. Sunt elevul doamnei DOBRIN MONICA de la SC. 3 si-mi amintesc cat de bucuros am fost cand am auzit ca voi fi la dansa in clasa. Este cea mai frumoasa si intelegatoare. Dumneaei ne invata multe lucruri extraordinare si atunci cand nu stim ceva ne explica concret. Iar cand canta la chitara toti amutim.
     Ii doresc mult succes la acest concurs.

     RăspundețiȘtergere
    57. RENATA BERESOAIE14 februarie 2011, 15:01

     Doamna noastr Dobrin Monica este o invatatoare deosebita, talentata si intelegatoare. Fara dansa n-am putea cunoaste atatea lucruri minunate. Eu fac parte si din grupul Miozotis pe care il conduce cu multa dragoste. E minunat sa canti la chitara, sa inveti cantecele dansei si mai ales sa simti emotia swi succesul in spectacole. Ne distram foarte bine.
     Doamna trebuie sa castige acest concurs.

     RăspundețiȘtergere
    58. Sunt Elena si fac parte din grupul Miozotis condus de doamna DOBRIN MONICA.Dansa e un Inger al Invataturii alaturi de care invatam lucruri minunate. Este blanda, linistita cu rabdare nemarginita si plina de har.Ne-a descifrat tainele chitarii si suntem mandri cand primim aplauzele in spectacole sau cand ne vedem la televizor.
     Dansa merita sa castige acest Trofeu.

     RăspundețiȘtergere
    59. O iubesc pe doamna Dobrin Monica din toata inima, pentru tot ce face pentru noi si o sustin in acest concurs ,.Merita sa castige.

     RăspundețiȘtergere
    60. Fac parte din grupul Miozotis de cand Doamna Dobrin Monica l`a infintat.Cu acest grup am castigat numeroase premii si diplome.Am stiut sa avem incredere in noi iar acest grup ne`a sprijinit in toate problemele.
     Acum sunt in cls. 7 dar inca fac parte din grup deoarece este foarte frumos si relaxant si mergem cu placere.
     Ca fosta eleva a dumneaei am tot respectu` si toata incredera in aceasta.
     Cu siguranta este cea mai buna si merita sa castige acest premiu din plin!..Doamna 7c Va iubeste!!

     RăspundețiȘtergere
    61. Dna Dobrin e o invatatoare foarte cumsecade, dragutsa. O cunosc de cand eram in clasa I. Totdeauna ne.a inteles si ne.a invatat lucruri interesante si frumoase. Inafara de cursurile scolare, facem si cursuri de chitara impreuna cu ea. Am avut multe concerte, am primit multe diplome si cadouri. Si totul se datoreaza muncii si rabdarii ei cu noi. O iubim mult si sper sa mai avem multe de invatat cu ea .
     Trebuie sa castige.

     RăspundețiȘtergere
    62. Doamna Dobrin Monica trebuie sa castige are o formatie de nota 100!

     RăspundețiȘtergere
    63. Succes Doamnei învăţătoare Rodica Panik. Un dascăl de succes care merită să fie premiată.

     RăspundețiȘtergere
    64. Succes tuturor dascălilor

     RăspundețiȘtergere
    65. Doamna Monca Dobrin este o colega si un dascal minunat.
     Reuseste sa sadeasca in sufletele elevilor sai dragostea pentru invatatura si comportare civilizata.
     Succes!

     RăspundețiȘtergere
    66. Dna. Dobrin Monica ne-a avut invatatoare in clasele 1-4. Datorita ei am devenit cunoscuti de multa lume, suntem clasa model a scolii, stim foarte multe lucruri de la dansa, apelam mereu la ea chiar si suntem deja foarte merim ne intelege mereu si merita sa castige!

     RăspundețiȘtergere
    67. Eu fac parte din Grupul Miozotis condus de Dna Dobrin Monica. In acest grup, doamna noastra invatatoare, Dobrin Monica, ne-a invatat sa fim si mai uniti decat eram pana acum, a facut tot ce a fost posibil ca noi si fim cunoscuti si populari in Brasov iar ea merita sa castige deoarece este un bun model de urmat pentru toti invatatorii de aici!

     RăspundețiȘtergere
    68. Doamna Rodica Panik este un dascal adevarat care a indrumat multe generatii pe drumul cunoasterii.

     RăspundețiȘtergere
    69. Doamna invatatoare Dobrin Monica se prezinta a fi o invatatoare de nota 10, care ii intelege pe elevi in orice situatie, ii ajuta mereu la nevoie, face totul pentru ei si am admirat-o, o admir si o voi admira mereu pentru ce face pentru elevii sai.

     RăspundețiȘtergere
    70. Doamna Viorica Pralea este dascalul care pune mult suflet in tot ceea ce face.
     Mult succes!

     RăspundețiȘtergere
    71. Numele meu este Saftu Marius o votez pe doamna Dobrin Monica pentru ca este buna,ne invata multe si o iubim.Succes!!!

     RăspundețiȘtergere
    72. Doamna invatatoare Dobrin Monica este cea mai buna, mai rabdatoare si mai blanda persoana pe care o cunosc! Ea este cea care a infintat grupul vocal instrumental "Miozzotis" din care fac si eu parte. Doamna Dobrin mi-a fost invatatoare si pratic o a doua mama pentru mine si colegii mei.
     A avut bunavointa sa-i invete sa cante la chitara si pe noua generatie de copii si astfel am descoperit talente noi. Nu cred ca ii vom putea multumi vreodata in de ajuns pentru tot ce a facut pentru noi!
     Va multumim Doamna Dobrin Monica!!!!

     RăspundețiȘtergere
    73. D-na Rodica Panik este un dascal deosebit, dedicat muncii sale si care ofera multa iubire elevilor sai.
     prof. Iuliana G.

     RăspundețiȘtergere
    74. Ma numesc Muntean Alin de la Scoala Generala Ucea de Jos, vreau sa-l sustin pe domnul profesor in acest proiect..
     A facut lucruri extraordinare in scoala noastra!
     Nu vom uita concursul acesta de dans si nici un concurs!
     Si merita sa fie sustinut!
     Toata scoala va sustine!!
     Multa bafta!
     Succes!

     RăspundețiȘtergere
    75. Doamna Dobrin Monica este cea mai intelegatoare si rabdatoare persoana pe care o cunosc. Ea ne-a invatat o multime de lucruri si a fost cu noi in cele mai grele momente dar de asemenea si in cele mai frumoase.Ea ne-a iubit neconditionat si ne-a ajutat sa devenim ceea ce suntem acum.
     Ii multumim pentru tot ceea ce ne-a invatat ,pentru increderea care si-a pus-o in noi si speram ca am facut-o mandra prin realizarile noastre !VA IUBIM!!!

     RăspundețiȘtergere
    76. Sunt Toma Andrada de la Sc.Gen.3 Gheorghe Lazar Brasov ,le multumesc parintilor mei ca m-au tinut inca un an la gradinita pentru ca in clasa a 1 a sa intilnesc
     cea mai nobila ,calma si dascal profesionist in persoana celei mai iubite invatatoare de noi elevii ,doamna Monica ,care mi-a indrumat primii pasi in arta literelor si cifrelor.
     Doamna noastra Monica este un VERDI al vremurilor moderne, un foarte bun coordonator al serbariilor si distractiilor noastre .
     Multumesc lui Dumnezeu ca am avut sansa sa o am invatatoare pe doamna Dobrin Monica.Sper ca doamna Monica sa fie pe primul loc.

     RăspundețiȘtergere
    77. Sa nu uitam ca inainte de toate profesorii sunt la randul lor parinti.Doamna Rodica Panik este mama celor 21 de copii din familia pe care cu multa rabdare si dragoste o indruma catre cunoastere.

     RăspundețiȘtergere
    78. Optimism pedagogic, experienta didactica, consecventa, deschidere spre nou, pasiune, dorinta de a consilia parintii,rabdare.... Cu aceste calitati colega Rodica Panik a indrumat multe generarii.
     Iti doresc mult succes!
     Colega ANA H.

     RăspundețiȘtergere
    79. Cu doamna invatatoare Rodica Panik am fost coleg in cadrul masterului "Formarea adultilor". Acolo am avut ocazia sa o cunosc si sa ma bucur de prietenia ei. M-a surprins faptul ca desi are o experienta didactica de 35 de ani dorinta de-a invata si de a se perfectiona este inca prezenta. Doamna Panik Rodica este este mereu o prezenta agreabila si plina de optimism atat in lucru cu elevii dansei cat si in cancelarie.
     Rodica, iti doresc mult succes!
     Claudiu P.

     RăspundețiȘtergere
    80. Doamna Rodica Panik este un exemplu de urmat pentru toata lumea.
     Marilena Petre si Cibanu Simona

     RăspundețiȘtergere
    81. Doamna Dobrin Monica ne`a invatat multe lucruri si noi o iubim

     RăspundețiȘtergere
    82. Pe acest site ati putea sa puneti inca 30 de voturi ptr Doamna Dobrin Monica Pentru ca 7 c o sustine!..Va iubim:!

     RăspundețiȘtergere
    83. doamna Dobrin Monica a fost si va ramane o invatatoare foarte buna.inca din clasa 1 ne-am invatat ,ne-a dat sfaturi si ne-a inteles in situatii mai delicate.in clasa a 2 doamna a infiintat un grup de chitaristi.in acest grup ne-a invatat melodii si ne-a iin invatat sa traim muzica pentru acestea in multumesc.in cls 8 cand ne vom desparti ii voi multumi pt ca a fost doamna mea invatatoare si ii voi promite ca nu o voi uita niciodata.sper ca doamna invatatoare sa isi aminteasca de noi si sa continue grupul de chitaristi

     RăspundețiȘtergere
    84. Doamna Dobrin Monica ar trebui sa fie un model demn de urmat din putinul pe care ea il stia a vrut sa il arate copiilor.Ar trebui sa castige.Doamna Dobrin Va sustin din inima.

     RăspundețiȘtergere
    85. D-l profesor Mihaila Sebastian prin activitatile didactice in cadrul orelor de educatie fizica, dar si prin activitatile extrascolare (dans, muzica, excursii si drumetii, competitii sportive)le-a format si dezvoltat elevilor priceperi si deprinderi care sa conduca atat la dezvoltarea conditiei fizice dar si a simtului artistic prin implicarea lor in formatii de dans.
     Aceste activitati au fost complexe, s-au bazat pe o buna comunicare, au fost tratate cu seriozitate si au implicat o multime de elevi si colegi.
     Il felicit pentru proiectul expus si pe toti participantii la acest concurs.Mult succes in continuare!!!

     RăspundețiȘtergere
    86. Mult succes dna profesoara Rodica Panik in acest nobil concurs organizat in frumosul oras Brasov !
     Sunt fostul elev blond si nazdravan care va dadea mult de lucru in clasele primare, dar astazi si datorita dvs. sunt barbatul apreciat si respectat de cei din jur.
     Cu respect, Cristi Salamanca, Spania.

     RăspundețiȘtergere
    87. Dascalul este de multe ori foarte apropiat de micii sai elevi: mai ales atunci soarta micutilor este putin nedreapta cu ei.
     dna profesoara Rodica Panik in cei patru ani a claselor primare a fost si ca o mama pentru mine.
     Ii multumesc din tot sufletul si ma bucur ca participa la acest concurs.
     Sper sa aiba mult, mult succes. Carla.

     RăspundețiȘtergere
    88. Mă numesc Alexandra Negru şi sunt studentă la Universitatea Transilvania în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiintele Educaţiei.
     Am avut ocazia şi plăcerea de a o cunoaşte pe doamna profesoară pentru învatământul primar Panik Rodica în cadrul orelor de practică. Este o persoană cu un caracter puternic, un om calm cu foarte multă răbdare care îşi iubeşte profesia şi copiii. Timp de un an de zile cât a durat perioada de practică am observat şi analizat desfăşurarea lecţiilor şi relaţia profesor - elev. Vă spun sincer că mi-a plăcut foarte mult şi am învăţat foarte multe.
     Ca orice elev am avut profesori iubiţi şi mai puţini iubiţi. Ore pe care le aştetam ca pe o zi de duminică şi altele la care urmăream timpul cum se scurge, visând să pot muta acele ceasornicului mai aproape de recreaţie.
     Doamna Panik este aceea profesoară care te face să aştepţi orele ca pe o zi de duminică. Merită cu desăfârşire acest premiu "Trofeul Dascălului.
     Vă doresc mult succes!Alexandra N.

     RăspundețiȘtergere
    89. Pentru intreaga lor activitate ii felicit pe toti participantii,dar in mod deosebit , ii felicit si ii sustin pe colegii mei: Paun Rodica, Ratan Simona si Mihaila Sebastian.

     RăspundețiȘtergere
    90. doamna dobrin monica este o profesoara care a reusit sa faca performata in cantatul la chitara....o admir si o sustin in acest concurs..sper sa castiga si sa duca mai departe acest dar al muzicii..mai precis cantatul la chitara....va sustine si va admira Adriana B

     RăspundețiȘtergere
    91. o admir pe dm Dobrin Moniuca!..sa castige

     RăspundețiȘtergere
    92. Doamna STOICA MARIANA merita sa castige!A fost o diriginta care merita tot respectul si tot ce-i mai bun...
     O diriginta cum multi elevi isi doresc,dar noi am fost mai norocosi ca am avut-o ca diriginta,si ca ne-a iubit :)

     MERITATI SA CASTIGATI DOAMNA STOICA!

     RăspundețiȘtergere
    93. Ma numesc Remus Dragomir si sunt DOAR UNUL din sustinatorii profesorului de educatie fizica Mihaila Sebastian!! Pentru mine un profesor de sport este ceva mai deosebit fata de un profesor din alte discipline scolare! Va intrebati de ce il sustin pe Mihaila Sebastian? Iata de ce...pentru ca este un profesor care manifesta afectiune fata de copii indiferent de rezultat avand o atitudine de dragoste si de acceptare neconditionata fata de ei; asculta si accepta emotiile, sentimentele si dorintele lor; sustine munca de echipa acordand suport si incurajare fiecarui copil; incurajeaza corectitudinea, efortul si perseverenta elevilor la ora de sport; manifesta o atitudine pozitiva evitand sa exprime emotiile negative atunci cand asista la numeroasele competitii, jocuri pe care le organizeaza; si nu in ultimul rand ajuta copii sa isi doreasca sa progreseze, sa-si propuna obiective, sa priveasca mai departe de rezultatele imediate, sa viseze!!! Acestea au fost putinele cuvinte de lauda a unui profesor Ideal care se trezeste de dimineata cu zambetul pe buze ca va petrece o noua zi alaturi de copii!! Bafta Sebi!! Sa sti ca toti te admiram pentru ceea ce faci!!! Felicitari initiatorilor si coordonatorilor Proiectului Trofeul Dascalilor!!!

     RăspundețiȘtergere
    94. Buna ziua,
     Ma numesc Loredana si am fost eleva doamnei Pralea Viorica la scoala generala nr. 3. Sustin cu toata inima proiectul dansei si pe ea. Doamna invatatoare este oricum cel mai bun dascal pentru noi si sper din suflet sa obtina si trofeul dascalilor ca o recunoastere a activitatii sale si mai ales ca o recunoastere a dascalului deosebit care este.
     Va iubesc Doamna!
     Loredana

     RăspundețiȘtergere
    95. Dm. Dobrin Monica ne`a ajutat in cls. 1-4 si de aceea o iubim!

     RăspundețiȘtergere
    96. Doamna Dobrin Monica Laura ne ajuta la nevoie,canta frumos si e buna cu noi.

     RăspundețiȘtergere
    97. Ma numesc Budeanu Madalina si sunt eleva domnului profesor Mihaila Sebastian.Sunt eleva in clasa a 4-a A la Liceul Teoretic Codlea.In luna noiembrie m-am transferat la aceasta scoala.Domnul profesor Mihaila Sebastian a fost primul profesor pe care l-am cunoscut in aceasta scoala.Este cel mai dragut profesor.Se poarta frumos cu toti elevii din scoala si este respectat de ei.Merita sa castige!

     RăspundețiȘtergere
    98. Buna ziua.Am vazut si eu papusile doamnei Angela Boboia si m-au impresionat placut cu cata grija sunt facute acele hainite.Portul e foarte frumos si ii doresc doamnei Angela mult succes in continuare.Merita sa castige.
     Langa Adina.

     RăspundețiȘtergere
    99. Domnul profesor de sport Mihaila Sebastian este cel mai iubit profesor de la Liceul Teoretic Codlea!Este mereu cu zambetul pe buze si are un respect deosebit fata de copii.Participam cu drag la orele lui de sport.Ii doresc mult succes! DRAGOS. B

     RăspundețiȘtergere
    100. Doamna Dobrin Monica este o invatatoare buna, apropiata de elevi, dragutasi talentata. Mi-am dorit sa fiu in clasa dansei. O sustin pentru ceea ce face.

     RăspundețiȘtergere
    101. Bucur Andrea Monica16 februarie 2011, 16:58

     Ma numesc Bucur Andrea Monica, vreau sa ii felicit pe cei care s-au gandit sa realizeze acest concurs si participatii acestuia. Toate proiectele m-au impresionat , dar consider ca cel al Doamnei Boboia Angela de la Scoala Generala Daisoara este cel mai original si creativ. Toate acele papusi au fost realizate cu foarte multa munca , dar si placere pentru portul national romanesc. Daca nu el ,atunci cine ne reprezinta cel mai bine?Ma refer la portul national romanesc desigur.El este emblema noastra,cartea noastra de vizita,si cel care ne da caracterul de unicitate.

     FELICITARI INCA O DATA DOAMNEI BOBOIA ANGELA!

     RăspundețiȘtergere
    102. D-na Dobrin Monica este blanda, intelegatoare, ne explica cand nu stim ceva, este alaturi de noi la bine si la greu si ne invata lucruri interesante.
     Dumneaet e foarte frumoasa, are parul ca de aur, ochii stralucitori , zambetul senin si glasul cristalin. Noi o iubim foarte mult.
     Va spun cu sinceritate ca e cea mai buna doamna.

     RăspundețiȘtergere
    103. Felicitarile mele sincere doamnei Boboia Angela!
     Mult scucces in contiunare!

     RăspundețiȘtergere
    104. Doresc sa o felicit pe doamna invatatoare " Bobia Angela " pentru frumoasele papusi si vreau sa-i transmit mult succes in continuare !! Matei Dorina-Alexandra

     RăspundețiȘtergere
    105. Ma numesc Bucur Bogdan-Ionut si am urmarit si eu emisiunea dumneavoastra.Cel mai mult m-a impresionat proiectul doamnei invatatoare de la Scoala Generala Daisoara,Boboia Angela.Eu cred ca dumneaiei ar trebui sa castige acest trofeu deoarece nu e nimic mai importan decat sa pastram obiceiurile,traditiile si portul romanesc.O felicit pentru ceea ce face deoarece este o munca foarte grea si trebuie sa pui suflet si sa iti placa ceea ce faci.Felicitari Doamne Boboia Angela.

     RăspundețiȘtergere
    106. Felicitari doamnei BOBOIA ANGELA ! Maria

     RăspundețiȘtergere
    107. Ma bucur ca mai sunt dascali care se straduiesc sa pastreze vie traditia noastra. Cu multa, multa munca si daruire ,doamna BOBOIA ANGELA este una dintre acestia si merita sa fie evidentiata! Maria Iacob- educatoare

     RăspundețiȘtergere
    108. FELICITARI DOAMNEI BOBOIA ANGELA ! Eli- Aiud

     RăspundețiȘtergere
    109. Foarte frumoase papusile doamnei BOBOIA ANGELA! Vladut

     RăspundețiȘtergere
    110. FELICITARI DOAMNEI BOBOIA ANGELA! Mihaela - Alba Iulia

     RăspundețiȘtergere
    111. Rober (cl a- ll-a A)16 februarie 2011, 19:22

     Imi doresc din tot sufletul ca acest concurs sa-l castige doamna invatatoare Panik Rodica.

     RăspundețiȘtergere
    112. cele mai frumoase papusi ale doamnei Boboia Angela ...Felicitari ...ea ar trebui sa castige acest concurs...Succes in continuare ..!!!George

     RăspundețiȘtergere
    113. Clasa stelutelor16 februarie 2011, 19:31

     Clasa stelutelor ii ureaza mult succes la acest concurs,doamnei invatatoare Panik Rodica.

     RăspundețiȘtergere
    114. Ma numesc Ratoi Raluca si vreau sa felicit pe toti participantii la acest concurs dar sper din tot sufletul sa castige doamna BOBOIA ANGELA de la Scoala Daisoara deoarece acele papusi care prezinta portul popular au fost facute cu multa dragoste si straduinta pentru a duce mai departe traditiile si obiceiurile stravechi.Mult SUCCES!

     RăspundețiȘtergere
    115. Proiectul doamnei Stoica este cel mai interesant!Felicitari!

     RăspundețiȘtergere
    116. Suntem doi frati: Razvan Vigheci si Gabi Vigheci care o sustinem din suflet pe doamna Pralea care ne-a fost, ne este si va fi pentru totdeauna invatatoarea noastra. Va iubim Doamna!

     RăspundețiȘtergere
    117. Sunt "roscatul" din a -II-a si vreau sa o sustin pe Doamna mea. Doamna Pralea Viorica va iubesc! Sebi

     RăspundețiȘtergere
    118. Sunt elevul domnului Mihaila Sebastian si ma numesc Beres Andrei vreau sa adaug ca este cel mai bun profesor pe care l-am avut eu am facut cu el:gimnastica,fotball,dansuri si multe altele

     RăspundețiȘtergere
    119. Domnul prof. Mihaila Sebastian ete un profesor foarte apreciat la Liceul Teoretic Codlea. Se ocupa cu daruire de elevi si pentru asta ii multumesc. Mama unui elev.

     RăspundețiȘtergere
    120. numele meu este Madalina si fac parte din clasa "stelutelor".Doamna Panik Rodica este o invatatoare buna si imi doresc sa castige acest concurs.

     RăspundețiȘtergere
    121. Domnul profesor Mihaila Sebastian asustine copii de la Liceul Teoretic Codlea.Copii abia asteapta ora de sport.Toti elevii clasei a-4-aA il sustinem si ii dorim multe realizari. Va iubim!

     RăspundețiȘtergere
    122. Pentru noi doamna invatatoare a fost soarele care a luminat orele de clasa! Acum ca am crescut va apreciez din ce in ce mai mult! Va sustine Doamna Pralea!
     Misa( Mihaela)

     RăspundețiȘtergere
    123. Frumoase pasusile care reprezinta portul popular!Radu-Campina

     RăspundețiȘtergere
    124. Ma numesc Andrei Beres si vreau sa spun ceva,domnul Mihaila Sebastian este cel mai bun profesor pe care l-am avut eu in toti ani acestia

     RăspundețiȘtergere
    125. Admir foarte mult grupul Miozotis condus de dOAMNA DOBRIN MONICA, CARE ESTE O FOARTE BUNA INVATATOARE, APROPIATA DE COPII, CE-I INVATA NENUMARATE LUCRURI, PRINTRE CARE SI SA CANTE LA CHITARA.OFELICIT PENTRU TOT CEFACE, O ADMIR SI O SUSTIN.

     RăspundețiȘtergere
    126. Clasa Fluturasilor condusa de doamna Dobrin Monica sustine proiectul doamnei si felicita grupul de chitaristi MIOZOTIS.

     RăspundețiȘtergere
    127. Domnul Mihaila Sebastian ste cel mai bun profesor pe care l-am avut in toti acesti ani.Cu el am facut multe lucruri :am facut gimnastica dansuri fotball si sarim peste capra de 1 m.Apropo ma numesc Beres Andrei

     RăspundețiȘtergere
    128. Ma numesc Beres Andrei si vreau sa spun ca, Domnul Mihaila Sebastian este cel mai bun profesor di Liceul Teoretic Codlea toti elevi claselor 1-4 abea asteapta sa faca sport cu el

     RăspundețiȘtergere
    129. Doamna Dobrin ne`a invatat de mici ce inseamna respectul,si ma iales care este scopul adevarat la vietii.O foarte buna invatatoare si artista ne`a invatat sa cantam la chitara si ne`a "lansat".
     Doamna Dobrin Monica este persoana care ne`a ajutat mereu si pe care o iubim

     RăspundețiȘtergere
    130. Dm. Dobrin Monica Laur e desteapta si canta bine la chitara si de aceea o sustin.

     RăspundețiȘtergere
    131. Buna ziua.
     Sunt Alessia Baduceanu invat la Scoala Gen. 1 Codlea si sunt in clasa II C.Doamna mea, Rodica Paun este cea mai buna invatatoare,intelegatoare si ne iubeste foarte mult.Dansa ne explica totul sa intelegem si unde nu stim ne ajuta.Este cea mai buna doamna.

     RăspundețiȘtergere
    132. Buna seara.Sunt Alina si in urma cu 26 de ani in am avut o invatatoare pe care nu am putut sa o uit niciodata. Dansa ne-a fost ca o mama, iubitoare si intelegatoare.Acum 2 ani am reintalnit-o atunci cand fatita mea a intrat in clasa I si am constatat ca a ramas aceeasi invatatoare blajina si buna .Tot ce-i doresc d-nei invatatoare este sa ramana la fel ca acum 26 de ani in urma.

     RăspundețiȘtergere
    133. Buna,sunt Alina si am uitat sa va spun numele d-nei care este Paun Rodica.

     RăspundețiȘtergere
    134. Domnul profesor Mihaila Sebastian este profesorul la care am visat mereu. Stiu ca nu este deloc usoara meseria de profesor, dar dansul se implica cu totul si ne invata tot timpul lucruri noi. Stie sa se faca placut, de noi, elevii, sa ne incurajeze cand gresim, iar noi il consideram ca pe al 2-lea tata al nostru.
     Acest profesor merita tot respectul! Multumim pentru ceea ce sunteti si pentru ceea ce ne invatati! Denisa Iacob, clasa aIII-a B,Liceul Teoretic-Codlea

     RăspundețiȘtergere
    135. Domnul MIHAILA SEBASTIAN este profesorul de sport al copiilor mei.Ii indruma in diferite activitati.Tot respectul pentru el!este cel mai bun.Mult noroc!!

     RăspundețiȘtergere
    136. Domnul profesor Mihaila Sebastian este profesorul meu de sport.Este cel mai simpatic profesor din Liceul teoretic!Este foarte implicat in ceea ce face.Ne-a invata sa dansam,exercitii noi la ora de sport si ne trateaza cu respect.Il iubim mult! Dragos

     RăspundețiȘtergere
    137. Domnul profesor MIHAILA SEBASTIAN incurajaza elevii in diferite activitati,competitii sportive si ii sustine.Merita tot respectul!Merita sa castige!B. Madalina

     RăspundețiȘtergere
    138. Laurentiu cl-a-ll-a A18 februarie 2011, 09:35

     Pentru toata munca si tot efortul depus pana acum pentru mine vreau sa ii multumesc si sa o sustin pe doamna Panik Rodica.Succes la acest concurs.

     RăspundețiȘtergere
    139. Domnul prof. MIHAILA SEBASTIAN profesorul care ne face zilele placute!Orele de sport petrecute in compania lui trec foarte repede.Ne bucuram ca il avem ca profesor.Mult succes in competitie! Magda Petrut

     RăspundețiȘtergere
    140. Mult succes domnului profesor de sport Mihaila Sebastian!Ii suntem alaturi toata clasa a-6-a C.Merita sa castige ! B.Dragos

     RăspundețiȘtergere
    141. O sustin pe doamna mea invatatoare(Pralea Viorica)! Intotdeauna ati fost corecta cu noi si ne-ati invatat ce inseamna sa fii om! Catalin-prima dumneavoastra serie sc. gen. nr 7

     RăspundețiȘtergere
    142. Copii sunt ingeri pe pamant si trebuie ocrotiti asa cum a facut doamna Pralea cu noi! Va iubim! Nicoleta

     RăspundețiȘtergere
    143. Ma numesc Beres Andrei si vreau sa spun ca domnul Mihaila Sebastian m-a incurajat la Cupa Micului Sahist si vreau sa spun ca ii multumesc pentru tot ce a facut pentru mine.

     RăspundețiȘtergere
    144. Doamna Dobrin Monica e nemaipomenita.Ne ajuta mult pe noi dar si pe cei mici.Cand canta la chitara parca e o printesa. Trebuie sa castige.!

     RăspundețiȘtergere
    145. Ma numesc Poenariu Teodora si vreau sa spun ca domnul profesor Mihaila Sebastian este un profesor minunat pe care il admir foarte mult , si imi plac foarte mult activitatile care le desfasoara impreuna cu noi in cursul orei de sport. Merita sa castige:D

     RăspundețiȘtergere
    146. Domnul Prof. MIHAILA SEBASTIAN incurajaza copii de la liceul TEORETIC CODLEA.Este un profesor deosebit.Trebuie sa castige! Un parinte multumit de el.

     RăspundețiȘtergere
    147. O sustin pe doamna PAUN RODICA de la scoala gen. nr.1 Codlea,este o profesoara minunata si merita sa castige. Orele de curs sunt captivante si fiecare zi ne aduce un plus de cunostinte.

     RăspundețiȘtergere
    148. Domnul Prof. MIHAILA SEBASTIN de la liceul teoretic CODLEA este un profesor deosebit care doreste sa crestem sanatosi si frumosi.

     RăspundețiȘtergere
    149. Doamna invatatoare Dobrin Monica este o invatatoare pe care o admir deoarece stie foarte bine sa educe elevii prin metode care sunt placute de elevi. De exemplu, eu, o fosta eleva de a dansei, am ajuns intr-un stadiu foarte inalt; cu ajutorul ei am ajuns aici, pentru ca ea m-a indrumat de la inceput si m-a facut sa inteleg ce este viata.

     RăspundețiȘtergere
    150. Dobrin Monica- un dascal si un coleg minunat.
     Reusite in munca de zi cu zi, deci reusita si la acest concurs.
     Successsssssssss!

     RăspundețiȘtergere
    151. Felicitari doamna invatatoare Pralea Viorica!

     RăspundețiȘtergere
    152. MIHAILA SEBASTIAN19 februarie 2011, 10:38

     FELICITARI doamnei invatatoare Paun Rodica de la Liceul Teoretic Codlea pentru deosebita prezentare,in cadrul emisiunii''TORTUL DE CIOCOLATA''a activitatiilor dedicate ''INGERASIILOR'',si doamnei Racu Adriana o stima deosebita si un pretios respect pentru emisiuniile dedicate ''INGERASIILOR ''.

     Prof.Mihaila Sebastian

     RăspundețiȘtergere
    153. MIHAILA SEBASTIAN19 februarie 2011, 10:52

     FELICITARI doamnei invatatoare PAUN RODICA de la LICEUL TEORETIC CODLEA, pentru deosebita prezentare a activitatii didactice, dedicata ''INGERASIILOR'' si doamnei RACU ADRIANA un pretios respect pentru emisiuniile dedicate ''INGERASIILOR''.

     RăspundețiȘtergere
    154. Domnul profesor MIHAILA SEBASTIAN este cel mai bun.Merita sa castige!MADALINA

     RăspundețiȘtergere
    155. Sper ca doamna Panik Rodica va intra in posesia trofeului pentru daruirea si experienta unei cariere care a dus la formarea atator generatii de elevi.Mult succes!

     RăspundețiȘtergere
    156. Succes domnului profesor MIHaILA SEBASTIAN.,din partea clasei a 6a c. Alin

     RăspundețiȘtergere
    157. Succes domnului profesor Mihaila Sebastian,merita sa castige.Miruna.

     RăspundețiȘtergere
    158. O sustinem pe domana invatatoare Cornea Roxana de la Scola Generala Nr 4 !!!

     RăspundețiȘtergere
    159. Doresc să o susțin pe d-na profesoară Cornea Roxana de la Școala Generală Numărul 4 din Brașov pentru munca depusă la această carte ce merită într-adevăr citită, în care se găsesc povești scrise de copii foarte talentați.
     MULT SUCCES!

     RăspundețiȘtergere
    160. Doamna prof. Panik Rodica este ... mama mea. Nu pot decat sa-i multumesc si pe aceasta cale pentru faptul ca mi-a transmis unele dintre cele mai pretioase daruri ale vietii mele: dragostea pentru copii si talentul pedagogic, pe care sper sa le duc mai departe. Merita sa castige acest concurs!
     Cu drag,
     Prof. limba si literatura romana, Zall Karin

     RăspundețiȘtergere
    161. Mult succes pentru d-na profesoară Cornea Roxana de la Școala Generală Numărul 4 din Brașov!

     RăspundețiȘtergere
    162. Le felicit si le sustin pe colegele mele Paun Rodica si Ratan Simona de la Liceul Teoretic Codlea pentru proiectele expuse.
     Le doresc mult succes!!!

     RăspundețiȘtergere
    163. Eu o sustin din tot sufletul pe d-na prof. Cornea Roxana. Toate proiectele realizate de dumneaei sunt deosebite! Cu mult respect, Gabriela Ivan

     RăspundețiȘtergere
    164. Mult succes domnului profesor MIHAILA SEBASTIAN! Magda

     RăspundețiȘtergere
    165. O sustin pe doamna institutor BOBOIA ANGELA... Succes in continuare ..!!!Ghirda Alexandru

     RăspundețiȘtergere
    166. Mama Timeei si a lui Andrei21 februarie 2011, 08:05

     Sunt mama a doi copii care au beneficiat de intelepciunea, priceperea si devotamentul aceleiasi invatatoare. Munca de invatator nu este deloc usoara. E nevoie de har, dar si multa munca si perseverenta, de care dna. Paun Rodica a dat dovada pe parcursul intregii sale activitati. Ii multumim si ii uram succes in continuare.

     RăspundețiȘtergere
    167. Sunt fosta eleva a d-nei Dobrin Monica si-mi amintesc cu drag si nostalgie de clipele minunate petrecute impreuna.Chisr daca nu mai suntem elevii ei, ne ajuta la tot ce-i cerem.Este o inv. ce iubeste copiii si vrea ce e mai bun pentru ei. Pe langa toate acestea e foarte talentata, cantand frumos, lucru pe care i-a inv. si pe elevi. Grupul Miozotis e super.
     Ii urez succes si merita sa castige.

     RăspundețiȘtergere
    168. felicitari si succes in continuare doamnei bobia angela.onisr

     RăspundețiȘtergere
    169. Felicit pe Doamna Învăţătoare Boboia Angela că reuşeşte prin munca sa să păstreze vii tradiţiile din satul natal, Dăişoara, exemplificând la o scară mică marile valori. O susţin pentru câştigarea trofeului, urându-i succes.

     RăspundețiȘtergere
    170. Felicitari Doamnei Invatatoare Boboia Angela si mult succes in continuare!!!

     RăspundețiȘtergere
    171. Felicitari pentru Doamna Boboia Angela, pentru pasiune si daruire in tot ce face. Ii dorim mult succes si o sustinem pentru a castiga trofeul.

     RăspundețiȘtergere
    172. Georgiana Mihaila22 februarie 2011, 11:59

     Multa bafta si succes Doamnei Boboia Angela.
     "omul trebuie sa lase ceva in urma sa"

     RăspundețiȘtergere
    173. Mihaila Gheorghe22 februarie 2011, 12:02

     Felicitari doamnei Boboia Angela. Aveti toata sustinerea noastra.

     RăspundețiȘtergere
    174. Domnul profesor MIHAILA SEBASTIAN este cel mai admirat din liceulTeoretic Codlea. El este profesorul meu de sport.Cu el facem gimnastica,sah dansuri.Merita sa castige! MADALINA

     RăspundețiȘtergere
    175. Felicitari doamnei invatatoare Paun Rodica pentru pasiunea si daruirea de care da dovada. Mult succes in continuare.

     RăspundețiȘtergere
    176. Ma numesc Prodan Naomi si as dori sa il votati pe domn profesor Mihaila Sebastian.Pentru ca este un profesor bun si distiplinat ma bucur ca e profesorul meu.

     RăspundețiȘtergere
    177. Ma numesc Denisa Gligoras sunt eleva domnului profesor Mihaila Sebastian din cls a4a A. Domn profesor este un om bun si este foarte princeput la sport.El merita sa castige.

     RăspundețiȘtergere
    178. CRISTINA POPESCU- VEL PITAR22 februarie 2011, 16:27

     VEL PITAR, cel dintai brutar, este alaturi de cel dintai formator din viata unui copil .
     Echipa VEL PITAR, este mandra sa premieze oameni care fac onoare unei tari, DASCALII.
     Felicitari tuturor participantilor!

     CRISTINA POPESCU, coordonator marketing VEL PITAR BRASOV

     RăspundețiȘtergere
    179. clasa a 4 a mult succes domnului Mihaila Sebastian

     RăspundețiȘtergere
    180. Clasa a VIII-a DĂIŞOARA22 februarie 2011, 19:55

     Felicitări Doamnei Învăţătoare Boboia Angela pentru frumoasele şi valoroasele lucrări prezentate. Cu acest gen de lucrări ne-a încântat din ciclul primar. Dorim să câştige marele premiu!

     RăspundețiȘtergere
    181. Lucrarile doamnei Boboia Angela sunt minunate! Ne incanta cu portul popular din Daisoara!
     Mult succes!


     Gabi Panait, Tulcea

     RăspundețiȘtergere
    182. Mult succes doamnei Angela Boboia!
     Madalina Ariton
     Tulcea

     RăspundețiȘtergere
    183. Mult succes domnului profesor MIHAILA SEBASTIAN!Radu cls.a-6-aC LICEULTEORETIC

     RăspundețiȘtergere
    184. "Păpuşile vesele din Dăişoara" reprezintă artă dar şi cunoaştere profundă a unor oameni şi a unor locuri deosebite din ţară. Satul Dăişoara este renumit. Astăzi însă, când timpul ne "înghite" mult mai repede, o rememorare pentru generaţiile tinere este ceva extraordinar.
     Felicitări doamnei Angela Boboia, care, demonstrează încă o dată că meseria de dascăl nu e una ca oricare alta. Mult succes!!!

     RăspundețiȘtergere
    185. Excelente proiecte!
     Se remarca insa cel al doamnei institutor
     Boboia Angela de la Scoala generala Daisoara.
     Este nevoie de multa pasiune pentru a realiza un astfel de model.

     RăspundețiȘtergere
    186. Nu este nimic mai frumos decat a cladi viitorul, de a construi temelia acestuia. Traditia populara leaga generatii multe, munca realizata de doamna invatatoare Boboia Angela are un mesaj special pentru daisoreni si nu numai. Merita orice efort, mai ales cand munca este apreciata asa cum trebuie, mult succces tuturor participantiilor si multa sanatate
     Jalba Vladimir

     RăspundețiȘtergere
    187. sustinere maxima pentru proiectul doamnei Boboia Angela. Arta,implicare si talent. Va felicit!

     RăspundețiȘtergere
    188. Balas Teodora scoala gen nr 3 Gheorghe lazar23 februarie 2011, 17:54

     Ma numesc Balas Teodora si fac parte din grupul miozotis.La primul nostru spectacul am avut mari emotii dar am stiut ca sunt antrenata de un dascal bland ,intelegator si inimos care nu poate da gres in nicio privinta:aeasta este doamna Dobrin Monica.ea este o perfectionisa in sensul bun al cuvantului. de asta am devenit atat de talentati. N-a fost vreo serbare nereusita cu dumneaei.intr-un spectacol cu chitara nu am avutniciun suport de microfon dar nu am renuntat:asta inseamna spirit de ecchipa.eu o iubesc pe doamna si ii urez succes cat 100 de copii!!!!!!!!

     RăspundețiȘtergere
    189. Balas Teodora scoala gen nr 3 Gheorghe lazar23 februarie 2011, 18:04

     cine spune ca un dascal nu poate fi perfect nu a intalnit-o pe doamna Dobrin Monica.Este pasionata de ceea ce face si ne iubeste ca pe copii ei. daca exista certuri intre noi ea ne ajuta sa ne impacam si mereu reuseste.ceea ce ma impresioneaz foarte mult la ea e ca persoana ei si invatatoarea sunt una si nu sunt separate.ii urez cu sinceritate un mare succes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     RăspundețiȘtergere
    190. Ma numesc Carstea Razvan.Sunt elevul domnului profesor Mihaila Sebastian.Merita sa castige.Cu el facem sah, gimnastica si chiar participam si la concursuri.Se intelege bine cu toti copii.Este un profesor extraordinar.Sunt mandru ca sunt elevul domnului Mihaila Sebastian.Chiar merita sa castige

     RăspundețiȘtergere
    191. o munca titanica pentru cele realizate.Bravo Succes pentru D.na Inv Angela Boboia
     Prof Gheorghe Micu Scoala generala Ungra

     RăspundețiȘtergere
    192. Numai un suflet nobil ca al tau putea sa faureasca asemenea minunatii! Numai niste maini de aur ca ale ANGELEI BOBOIA puteau sa redea toata traditia locala cu atata frumusete! Felicitari, Angela Boboia! Meriti din plin sa castigi! Toata admiratia si consideratia mea! Daniela Balazs, Scoala Generala Ungra

     RăspundețiȘtergere
    193. Incearca-ti norocul si peste hotare. Vei avea succes.Chiar si pe internet. Tine-o tot asa. Felicitari, Angela Boboia! Albu Anca , mediator scolar Ungra

     RăspundețiȘtergere
    194. Felicitari doamnei Boboia Angela pentru cele realizate. Meriti din plin toata admiratia! Miluta Schiopu, Scoala Generala Ungra

     RăspundețiȘtergere
    195. Numele meu este Florea Ana si ii sustin pe prof. Mihaila Sebastian care este profesorul meu de sport, si pe doamna Rodica Paun care este invatatoarea mea,le apreciem munca depusa si le dorim multa bafta in acest concurs!

     RăspundețiȘtergere
    196. particip cu mare interes la acest concurs, pentru ca visez sa câştig şi eu o dată pe drept. Am muncit la acest proiect, l-am desfăşurat cu copiii de la grupă şi totodată sunt mândră ca şi ei de tot ce am învăţat împreună. Să nu uităm niciodataă că aceşti mici ÎNGERAŞI ne fac să trăim intens şi să învăţăm mereu alături de ei. Experienţele trăite alături de ei de 10 ani încoace m-au făcut să aspir la TROFEUL DASCĂLILOR !

     RăspundețiȘtergere
    197. pentru toata activitatea deosebita, cununa de lauri, d-nei Marina
     fostul elev, b

     RăspundețiȘtergere
    198. Toată admiraţia pentru doamna institutor Angela Boboia. Scriu aceste rânduri mai întâi ca fostă profesoară a doamnei în clasele V-VIII şi mai apoi colegă la Şcoala Dăişoara de 16 ani şi în prezent. Creaţiile sale prezentate în acest concurs reprezintă doar o mică parte din tot ce a realizat în decursul anilor cu elevii săi dar şi individual. Aş enumera lucrări superbe ca: felicitări, decoraţiuni, tablouri, casete şi mai nou zeci de păpuşi îmbrăcate în toate tipurile de port popular dăişorean. Prin aranjamentele lor sunt scoase în evidenţă activităţi zilnice ale sătenilor precum şi obiceiurile şi tradiţiile lor.
     Dar cel mai bine pot fi apreciate de cel care vizitează şcoala, sala de clasă a doamnei învăţătoare şi expoziţia.
     Făcând aprecierea aş spune: "Are mâini de aur!" şi merită "TROFEUL DASCĂLILOR"
     Prof. Marieta Stanciu

     RăspundețiȘtergere